Gwenda Albers

Gwenda Albers

‘In mijn behandelingen combineer ik ‘hands on’ behandelingen met actieve oefeningen’

In 2006 heb ik mijn opleiding fysiotherapie afgerond aan de Hanzehogeschool in Groningen, daarna heb ik in een ziekenhuis en in verschillende praktijken gewerkt.

In oktober 2020 mocht ik mij aansluiten bij het enthousiaste Entermotionteam.
Het mooie van het vak vind ik dat iedere persoon zijn eigen verhaal heeft waarbij ik mag begeleiden bij zijn of haar hulpvraag; zoals iemand te helpen minder pijn te ervaren of de voor hem belangrijke activiteiten weer op te kunnen pakken. Daarbij wil ik ook graag helpen oorzaken te vinden voor het ontstaan van de klachten en samen naar manieren zoeken om deze te verhelpen en te voorkomen.
In mijn behandelingen combineer ik ‘hands on’ behandelingen met actieve oefeningen en daarbij probeer ik patiënten actief te betrekken in hun eigen bijdrage voor herstel.

Sinds een paar jaar houd ik mij bezig met de behandeling van COPD- en Claudicatiopatiënten. Ik vind het een mooie uitdaging om deze vaak kwetsbare groep middels trainingen te begeleiden zodat ze in het dagelijkse leven beter kunnen functioneren. Daarbij is het vaak ook noodzakelijk om patiënten te motiveren hun leefstijl aan te passen om een blijvende verbetering te behouden. Ik wil mij hier de komende tijd nog verder in bekwamen en deze patiënten een fijne revalidatiemogelijkheid bij Entermotion bieden.
Sinds 2020 ben ik me ook gaan richten op de herstelzorg voor ex-covid-19 patiënten.