Schouderzorg

Schouderzorg Entermotion

Onze praktijk is gespecialiseerd in schouderzorg.
Entermotion werkt samen met Schouder Centrum Nijmegen (SCN).
Emile Goeting is de gespecialiseerd schouderfysiotherapeut bij Entermotion en is lid van het SCN.

Bij Schouder Centrum Nijmegen SCN bieden we u direct de zorg, die het beste bij u en uw klachten past. Zowel bij langdurige als beginnende klachten vindt een uitgebreide basis-intake plaats door een gespecialiseerd schouderfysiotherapeut. Samen met u wordt het behandelplan opgesteld en kan de behandeling starten. Een verwijzing van een arts is niet noodzakelijk.

Uw voordeel: Bij de juiste expert, sneller naar het best haalbare resultaat!

Er zijn korte overleglijnen met het SCN alsook met de daarbij betrokken orthopedisch specialisten dokter Jenner en dokter Hu van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. Juist door deze samenwerking met hen, weten wij ook goed wanneer eventuele specialistische verwijzing zingevend kan zijn, maar ook wanneer dat niet van toegevoegde waarde is.

Lees voor meer informatie over SCN op schoudercentrumnijmegen.nl

De schouder

De schouder is het meest bewegelijke gewricht en tevens een van de meest gecompliceerde gewrichten van het lichaam. De schouder zorgt ervoor dat je in staat bent om de meest uiteenlopende handelingen te verrichten; van je haren kammen tot een glas naar je mond brengen en nog veel meer.

De schouder wordt gevormd door de bovenarm, het schouderblad en het sleutelbeen. Het is zo geconstrueerd, dat het in alle richtingen bewogen kan worden. De schouder heeft de vorm en de functie van een kogelgewricht. De grote beweeglijkheid van het gewricht gaat echter ten koste van de gewrichtsstabiliteit. Om deze reden kan de schouder uit de kom gaan.

De schouderkop van de bovenarm beweegt in een kleine kom die vastzit aan het schouderblad (scapula). De schouderkom wordt vergroot door een ring van stevig bindweefsel (het labrum). Om de schouderkop in de kom te houden worden zij omgeven door een gewrichtskapsel. Dit is een omhulsel van bindweefsel rondom het gewricht. Direct buiten dit kapsel ligt een aantal spieren die de schouderkop in de kom drukken en het gewricht stabiel en toch bewegelijk maken. Deze spieren worden gezamenlijk de rotator cuff genoemd.

Al de genoemde structuren dragen bij aan de stabiliteit en de functie van de schouder. De bovenarm en het schouderblad zijn via het sleutelbeen en een groot aantal spieren verbonden met de romp. De schouder krijgt zijn beweeglijkheid vanuit het gewricht tussen de bovenarm en het schouderblad. Ook het glijden van het schouderblad over de ribbenkast zorgt voor beweging.

Bij schouderpijn ervaren mensen pijn rondom de schouder. Deze bevindt zich vaak aan de voorzijde en de buitenzijde van de schouder, maar kan ook aan de achterzijde voelbaar zijn. Schouderpijn kan uitstralen naar de nek, maar ook in de richting van de bovenarm of het schouderblad. Zelfs pijn die doortrekt naar de onderarm, hand en vingers kan zijn oorsprong hebben in de schouder.

Veel voorkomende oorzaken van schouderpijn zijn:

  • Ontsteking/ irritatie (tendinitis) van een pees of van de aanhechting van een pees aan het bot. Soms is er sprake van een verminderde kwaliteit van het peesweefsel (tendinose).
  • Peesscheur; dit is een scheur in een pees van de spieren die rondom het schoudergewricht liggen. Dit wordt ook wel een cuffruptuur genoemd. Vaak wordt het optillen van de arm pijnlijk en moeilijk uitvoerbaar.
  • Instabiliteit; (schouder uit de kom) wanneer de schouder over bewegelijk (hyperlaxiteit) is spreken we over schouderinstabiliteit. Hierdoor kan de schouder gedeeltelijk of helemaal uit de kom gaan. Soms is er schouderinstabiliteit doordat er hyperlaxiteit van het kapsel is maar vaak wordt instabiliteit veroorzaakt door een trauma.
  • Inklemming; dit is een beknelling van bot, spier, pees, slijmbeurs of kapsel onder het schouderdak. Dit kan soms zeurende pijn veroorzaken, maar het kan ook de functie en de nachtrust flink verstoren.
  • Artrose; slijtage is het verlies van kraakbeen in het schoudergewricht of in het gewricht tussen het schouderdak (acromion) en het sleutelbeen (clavicula). Meestal is de oorzaak artrose maar soms ook overmatige gewrichtsbelasting of er ligt een eerder doorgemaakt schoudertrauma aan ten grondslag.

Frozen shoulder; door een verstijfd en verkort gewrichtskapsel wordt de schouder stijf en de bewegelijkheid soms sterk beperkt. De oorzaak kan het gevolg van een trauma zijn. Echter het een frozen shoulder kan ook ontstaan na een operatie. Soms is er zelfs geen concreet aanwijsbare oorzaak. Mensen met diabetes of een schildklieraandoening hebben een vergrote kans op een frozen shoulder.

Specifieke behandeling

Het is belangrijk eerst een goed beeld te krijgen van het ontstaansmechanisme en hoe de pijn en klachten zich hebben ontwikkeld in de loop van de tijd.

De fysiotherapeut zal je daarom in het eerste consult gerichte vragen stellen om hier een goed beeld van te krijgen. Direct daarna zal een lichamelijk onderzoek plaatsvinden. Daarbij wordt goed gekeken wat je allemaal kunt met de schouder en hoe deze functioneert. Tevens zal de fysiotherapeut specifieke testen uitvoeren om een indruk te krijgen waardoor de pijn of beperkte functie in stand gehouden wordt.

Soms is het noodzakelijk om verder diagnostisch onderzoek te doen middels bijvoorbeeld röntgenonderzoek, echografie of een MRI.

Indien dat noodzakelijk is zal de fysiotherapeut dat aangeven en met jouw instemming contact zoeken met de huisarts om dit te bespreken.

De meest gestelde vraag van onze cliënten is: ‘hoe kom ik van mijn pijn af?’ Begrijpelijk. Je wilt weer zonder pijn je arm kunnen uitstrekken of iets kunnen oppakken. Pijnvrij werken, sporten of gewoon eens een nacht kunnen doorslapen. Vaak is het al een eerste stap om te accepteren dat je met je schouder niet alles meer kunt doen wat je gewend bent.  Een tweede stap is om rekening te houden hiermee. Om de genezing in gang te zetten is het vaak nodig om je gedrag hierop aan te passen. Gemiddeld genomen heeft schouderpijn echt zijn tijd nodig om te genezen. Hoe beter je hier rekening mee houdt, hoe gunstiger het herstel zal verlopen. Wij begeleiden je hierbij.

Een deel van de behandeling is informatief. De behandelende fysiotherapeut geeft je inzicht in het functioneren van de schouder. Hij zal je vertellen welke factoren bepalend zijn voor de pijn die je voelt. Ook vertelt hij waarom er pijn is en hoe het kan dat jij je arm niet meer goed kunt heffen. Het delen van deze informatie vinden wij belangrijk. Door dit inzicht wordt het eenvoudiger om adviezen en tips op te volgen.

In overleg met de huisarts of orthopedisch specialist kan ervoor worden gekozen om de fysiotherapeutische behandeling te ondersteunen met medicamenten.  Een injectie in de schouder behoort ook tot de opties.

De fysiotherapeutische behandeling is gericht op het zo optimaal mogelijk bewegen van de schouder én de schoudergordel. Uiteindelijk zal de pijn verminderen en de functionaliteit weer toenemen. Zelf thuis oefeningen doen komt de behandeling zeker ten goede. Je zal dus altijd adviezen voor bewegen en oefeningen mee naar huis krijgen. Dat is fijn, want zo krijg je grip op je klachten en je kunt zelf aan je herstel werken.

Het komt weleens voor dat het herstel niet goed op gang komt. We overleggen dan met je hoe de behandeling kan worden bijgesteld. In zo’n situatie kan het zinvol zijn om met een andere schouderfysiotherapeut te overleggen. Soms besluiten we samen met jou om verder onderzoek te laten plaatsvinden door een orthopedisch specialist in het ziekenhuis. Dit kan in de regio maar eventueel ook wat verder weg.

In het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis hebben wij goed contact met de orthopedisch specialisten. Tevens kunnen wij doorverwijzen voor een intercollegiaal consult naar Schouder Centrum Nijmegen.

Ook  hebben wij contacten met de Bergmankliniek en de Shouldercommunity.

In bijzondere gevallen is er de mogelijkheid om gezamenlijk een bezoek te brengen aan de Shouldercommunity. Onze fysiotherapeut kan dan met een eveneens in de schouder gespecialiseerde fysiotherapeut of schouderspecialist jouw klachten bespreken. Gezamenlijk wordt dan de vervolgbehandeling bepaalt.

Soms kan het zo zijn dat de beste behandeling een operatieve ingreep is.

Wanneer blijkt dat de enige kans op herstel een schouderoperatie is, ben je bij ons ook aan het juiste adres voor de nabehandeling. Door onze scholing hebben wij kennis en ervaring met betrekking tot de revalidatie van veel voorkomende schouderoperaties. Wij zijn zelf in de gelegenheid geweest om meerdere schouderoperaties bij te wonen en hebben wij inzichten verworven door studie op preparaten op de snijzaal van het pathologisch anatomisch laboratorium van het UMC. Mede door deze ervaringen begrijpen wij de dat een dergelijke ingreep veel impact heeft op het lichaam en op jou als patiënt . Revalidatie heeft vaak veel tijd nodig. Wij helpen je graag met het herstel.